Vrijheid

Lopen langs het Jacobspad
biedt de pelgrim de kans
evaringen op te doen die diep ingrijpen.
En deze hebben te maken met de manier waarop de pelgrim onderweg
tijd en ruimte beleeft.
Ze hebben te maken met
het immense gevoel van rust
dat het landschap hem schenkt,
met het feit ook dat hij onderweg
de tijd op en andere manier beleeft
dan hij gewend is.

In het dagelijkse leven is de tijd
niets meer dan een maat.
Als we echter langdurig onderweg zijn
is de tijd in de eerste plaats
een bron van mogelijkheden,
van kansen tot zelfontplooiing.
Daaruit ontstaat
een diep gevoel van vrijheid.

Vrij naar Dirk Aerts
uit:  “Het Geheim van de schelp”
ISBN 978 90 498 0150 2

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s