Betekenis “op de bonnefooi”

Op de bonnefooi

Iets op de bonnefooi kopen, ergens op de bonnefooi naar toegaan en dergelijke zegswijzen die alle betekenen: iets ondernemen op goed geluk, in de hoop te zullen slagen, vinden natuurlijk hun oorsprong in het Frans: à la bonne foi. Op zijn beurt ontleende het Frans de uitdrukking aan het Latijn. Bona fide betekent: in goed vertrouwen. Dat is allemaal heel eenvoudig.

Het aardige is dat wij met zekerheid kunnen vaststellen hier met een overneming uit het Frans te doen te hebben die al heel oud is. Ze moet immers zijn geschied in een tijd waarin het Franse woord foi nog niet als fwa werd uitgesproken. Anders zou immers de Nederlandse uitspraak luiden: op de bonnefwa. Nu heeft de overgang van de uitspraak fooi tot de uitspraak fwa zich voltrokken in de 16e eeuw, niet van de ene dag op de andere natuurlijk, maar in de loop van jaren en jaren. Voorde 16e eeuw is dus de Nederlandse zegswijze ontstaan.

P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager  

Bron: etymologiebank.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s