Boete doen of genieten?

Toen ik laatst bij mijn tantes in Fryslân was, vroeg tante Andrea of ik wist dat er mensen naar Santiago de Compostela lopen als een soort van boete doen. Vroeger schijnt dit veel de gewoonte geweest zijn, ik heb het eens opgezocht op internet en kom dan bij boete doen op de volgende woorden: boetstraf, berouw, het doen van boete voor begane zonden, kerkstraf, penitentie, aflaat en zelfkastijding.  Dat klinkt allemaal nogal ernstig en vooral nogal schuldig, ik wil jullie dan ook vertellen, dat ik naar Santiago de Compostela loop omdat ik er vooral van wil genieten, ik loop niet naar Santiago de Compostela omdat ik berouw heb voor mijn zonden, ook ben ik niet door de kerk gestraft, van penitentie en aflaat wil ik helemaal niets weten, helemaal door mijn protestante achtergond.  En zelfkastijding vind ik ook nogal barbaars, dat is iets van voor de Verlichting, het klinkt allemaal erg Middeleeuws.

Laatst met die terroristische aanval op Charlie Hebdo moest ik daar ook steeds aan denken, dat het lopen van de Camino naar Santiago de Compostela van oorsprong een godsdienstige zaak was. Dat mensen in de naam van God aanslagen plegen besmet voor mij ook de Camino.  Ik ben blij dat wij in het westen anders met het geloof, met God bezig zijn. De belangrijkste pijler onder de Verlichting was de idee dat niet God, maar de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn geluk of ongeluk. Je hoeft jezelf hiervoor echt niet te kastijden. Al heb ik na kilometers lopen soms wel zere voeten…..P1070557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s